Privaatsustingimused

Kehtivad alates 01.01.2023

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Kalete OÜ veebilehel www.kalete.ee (edaspidi veebileht).

Mõisted

Isikuandmed on igasugune teave füüsilise isiku kohta, mis võimaldab isikut otse või kaudselt tuvastada.

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tellivad e-poest kaupa, liituvad uudiskirjaga või edastavad Kalete OÜ-le omalt poolt infot.

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete vastutav töötleja on Kalete OÜ: registrikood 16602310, Pärnu, Eesti; meiliaadress info@kalete.ee.

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Kalete OÜ kogub veebilehe kaudu järgmisi kasutaja isikuandmeid kirjeldatud viisidel:

 • kasutaja nimi ja e-posti aadress – liitumisel meililistiga või e-kirja saatmisel;
 • kasutaja nimi, e-posti aadress, kontakttelefon, kauba tarneaadress – e-poest kauba tellimisel;
 • kasutaja nimi, e-posti aadress – e-poes konto registreerimisel;
 • veebilehe külastatavuse statistika Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil – veebilehe külastamisel.

Kalete OÜ kasutab isikuandmeid:

 •  kasutaja eelneval nõusolekul tema e-posti aadressile uudiskirjade saatmiseks uutest toodetest ja kampaaniatest teavitamiseks jm turundusliku sisuga teadete edastamiseks;
 • kasutaja päringutele vastamiseks ja lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimus;
 • kasutaja poolt e-poes esitatud tellimuste täitmiseks, näiteks kaupade kohaletoimetamiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed ostuajaloo säilitamiseks;
 • personaliseeritud veebilehe külastamise kogemuse tagamiseks e-poe konto loomisel;
 • veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks kasutaja veebilehe külastatavuse statistika abil.

Kalete OÜ võib volitada kasutaja isikuandmeid töötlema teisi isikuid (edaspidi volitatud töötleja), kelle toote või teenuse abil pakub Kalete OÜ kasutajale teenuseid. Kalete OÜ ja volitatud töötleja vahel on sõlmitud leping, mille kohaselt on volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed hoidma konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse.

Volitatud töötlejad pakuvad:

 • e-kirjade edastamise ja haldamise süsteemi (Cyberlabs, Inc.);
 • veebilehe arendust ja majutust (Nimbus Hosting LTD.);
 • maksete teostamist (Montonio Finance OÜ);
 • e-poe tellimuste kohaletoimetamist (Smartpost, Omniva, DPD);
 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi (Google Analytics, Google Search Console);
 • sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi;
 • raamatupidamistarkvara kasutamist.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Kalete OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevalt vajalik.

 • Raamatupidamise algdokumentides sisalduvaid isikuandmeid säilitatakse seitse aastat majandusaasta lõppemisest.
 • Meililistis olevat e-posti aadressi seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.
 • Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va isikuandmed (ostuajaloo andmed), mida on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
 • Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Kalete OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh e-poe tellimuste täitmiseks.

Kasutajal on õigus:

 • taotleda juurdepääsu enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata vastavasisuline sooviavaldus meiliaadressile info@kalete.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kasutaja taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Kalete OÜ-l on õigus jätta kasutaja taotlus rahuldamata, kui kasutaja isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui kasutaja on andnud vastava nõusoleku. Kui kasutaja ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust e-kirja info@kalete.ee vahendusel.

Küpsiste kasutamine

Kalete OÜ veebilehel kasutatakse küpsiseid (cookies) eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Neid kasutatakse laialdaselt selleks, et veebilehed töötaksid ja toimiksid paremini ja tõhusamalt.

Tehnilised küpsised on vajalikud selleks, et kasutaja saaks veebilehel üldse navigeerida ja veebilehe funktsioone kasutada. Analüütilised küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Kolmandate osapoolte analüüsiküpsiste eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine. Lisaks analüüsiküpsistele kasutab e-pood piksleid, mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid. Autentimise küpsised võimaldavad veebilehel meeles pidada kasutaja tehtud valikuid (näiteks nimi või keel). Reklaamiküpsiseid kasutavad veebilehed kasutaja huvidele sihitud reklaamide pakkumiseks. Küpsised reguleerivad, mitu korda kasutaja konkreetset reklaami näeb ning aitavad mõõta reklaamikampaania tõhusust.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Sageli lubavad veebilehitsejad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada.

Vaidluste lahendamine

Kõigi isikuandmete töötlemise ja privaatsustingimustega seotud küsimuste korral saab ühendust võtta e-kirja vahendusel info@kalete.ee.
Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Privaatsustingimuste muutmine

Kalete OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.